3. Toplantı (3-4 Aralık 2018, İtalya)

Toplantı süresince proje ortakları prototip modüllerin, modül tercüme işlemlerinin, yerelleştirme ve proje ortağı ülkelerdeki özgün konulara son halin verilmesi konularında görüş birliğine varmışlardır. Dahası geliştirilen eğitim modüllerini test etmek için uygulanacak zaman çizelgesi, çevrimiçi eğitim modülleri Mobile Assistant uygulamasının yapısı ve düzeni birlikte tartışılıp karara bağlanmıştır.