Трета работна среща (3 – 4 декември 2018 г., Италия)

По време на тази среща беше взето решение относно окончателния формат на прототипите за тренировъчните модули и последните стъпки, свързани с локализирането им в национално специфичните контексти на държавите на участващите партньори. Бяха обсъдени структурата и оформлението на тренировъчните модули онлайн, както и на приложението Мобилен асистент; бяха уточнени сроковете за тестване на разработваните материали.