Четвърта международна работна среща

Четвъртата международна работна среща по проекта Vocal in Need се проведе на 12 септември 2019 г. в Полицейското управление на Дрезден, Германия, като домакини бяха партньорите от Hochschule der Sächsischen Polizei, Дрезден.

На срещата бяха анализирани резултатите в тази последна фаза на проекта, бяха обсъдени някои възникнали дребни въпроси по подготвяните материали, бяха отчетени резултатите от тестването с цел да се изясни оставащата работа по тренировъчните модули онлайн и приложението Мобилен асистент.

Бяха дискутирани и последните въпроси, свързани с административното обслужване на проекта, както и последните детайли от организацията на заключителната конференция, планирана за следващия ден.

Партньорите споделиха виждания за развитие на идеята на проекта в следващо проектно предложение и по-нататъшна колаборация по програмата Erasmus+ през идната година.