4. spotkanie partnerów

Czwarte i zarazem ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Vocal in Need zostało zorganizowane w departamencie policji w Dreźnie (DE), przez Hochschule der Sächsischen Polizei, 12 września 2019 r.

Spotkanie było okazją do podsumowania i przedyskutowania pozostałych w projekcie pytań dotyczących rezultatów intelektualnych, a także rozpatrzenia wyników fazy pilotażowej w celu sprawdzenia, co należy poprawić w modułach szkoleniowych online i aplikacji mobilnej.

Po omówieniu ostatnich zagadnień administracyjnych w projekcie, uzgodniono szczegóły organizacji finałowej konferencji.

Na koniec, partnerzy podzielili się swoimi pomysłami dotyczącymi kontynuacji współpracy w ramach programu Erasmus+.