previous arrow
next arrow
 

Jeśli jesteś pracownikiem ochrony pracującym w policji, straży granicznej, lub w ośrodku dla imigrantów i uchodźców, narzędzia opracowane w ramach projektu VOCAL IN NEED ułatwią Ci kontakt z osobami, które nie mówią w twoim języku.

Jeśli jesteś doradcą zawodowym/edukatorem/trenerem pracującym w organizacji non-profit lub NGO, narzędzia wypracowane w ramach projektu VOCAL IN NEED pomogą Ci w pokonaniu barier językowych i kulturowych, w sytuacjach kiedy zwykle potrzebna jest pomoc tłumacza.

Jeśli jesteś menadżerem organizacji oferującej usługi dla imigrantów i uchodźców, narzędzia online opracowane w ramach projektu VOCAL IN NEED usprawnią komunikację z przedstawicielami tych grup, w kontekście podstawowej komunikacji i zrozumienia reakcji na tle kulturowych.

O projekcie

Niedawny kryzys migracyjny jak i rosnąca mobilność, pomiędzy krajami członkowskimi, oraz spoza UE, stanowi wielkie wyzwanie dla pracowników ochrony, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami, które nie znają języka i kultury kraju, w którym obecnie się znajdują. Projekt VOCAL IN NEED ma na celu zmniejszenie tej językowej i kulturowej bariery, poprzez opracowanie szkolenia online oraz aplikacji mobilnej, które ułatwią interakcję z imigrantami i uchodźcami. Z wypracowanych narzędzi skorzystają:
  • Policja, Straż graniczna;
  • Schroniska / ośrodki dla imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl;
  • Agencje oferujące szklenia, pośrednictwo pracy lub inne usługi dla imigrantów i uchodźców.
Partnerzy projektu zidentyfikowali sytuacje, w których kompetencje językowe i kulturowe pracowników ochrony, powinny zostać zwiększone:
  • W drodze (ruch uliczny, transport)
  • Raportowanie zdarzenia (policja)
  • W schronisku / centrum opieki dla imigrantów i uchodźców (NGO);
  • Na kursie integracyjnym / w biurze pracy (agencje).

Rezultaty

Partnerzy projektu VOCAL IN NEED opracują następujące rezultaty:

Analiza potrzeb

w krajach partnerskich, służąca lepszemu zrozumieniu potrzeb szkoleniowych pracowników ochrony, a następnie opracowanie szkolenia online; opartego na realnych sytuacjach i scenariuszach, gdzie przeciętne kompetencje językowe i kulturowe, są zwykle niewystarczające;

Moduły szkolenia online

dostępne na większość urządzeń, zaprojektowane w sposób przyjazny dla użytkownika, zawierające przydatne słownictwo, scenariusze/ wycieczki wirtualne, ćwiczenia i informacje kulturowe;

Aplikacja mobilna

(Mobilny asystent) zawierająca przydatne słowa i zwroty (zraz z nagraniami audio), która pomoże pracownikom ochrony w zmniejszeniu bariery językowej. Narzędzie to przyczyni się do lepszego, wzajemnego zrozumienia.

Moduły szkoleniowe VOCAL IN NEED będą dostępne w następujących językach: arabskim, bułgarskim, angielskim, niemieckim, włoskim, litewskim, rosyjskim i tureckim.

Spotkania

4. spotkanie partnerów

Czwarte i zarazem ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Vocal in Need zostało zorganizowane w departamencie policji w Dreźnie (DE), przez ...
Czytaj więcej

Trzecie spotkanie projektowe (3-4 Grudzień 2018, Włochy)

Podczas tego spotkania partnerstwo uzgodniło ostateczny format prototypów modułów szkoleniowych oraz ostatnie kroki mające na celu sfinalizowanie ich tłumaczenia i ...
Czytaj więcej

Transfer prototypów przez partnerów: języki docelowe oraz lokalizacja / kontekstualizacja

Od grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r. partnerstwo przeprowadziło w swoich krajach ankietę dotyczącą sektora grupy docelowej. Dzięki tym ...
Czytaj więcej

Drugie spotkanie projektowe (7-8 Maj 2018, Polska)

Głównym celem spotkania było przedstawienie wyników ankiety analizy potrzeb zrealizowanej w ramach IO1, a także prezentacja prototypów modułów szkoleniowych opracowanych ...
Czytaj więcej

Pierwsze spotkanie

PIERWSZE SPOTKANIE, zorganizowane przez Institute of Technology Tralee, odbyło się 23 i 24 października 2017, w Tralee (Irlandia). Była to ...
Czytaj więcej

Analiza potrzeb

Do końca lutego 2018 r. przeprowadzono analizę potrzeb w krajach partnerskich projektu. Jej celem było zrozumienie potrzeb szkoleniowych personelu agencji ...
Czytaj więcej

Partnerzy

Institute of Technology Tralee (IE)

Koordynator
Tralee, Irlandia

Hochschule der Sachsischen Polizei
Rothenburg/ O.L., Niemcy

Danmar Computers LLC
Rzeszów, Polska

assist GmbH
Paderborn, Niemcy

MYKOLAROMERIS UNIVERSITY
Vilnus, Litwa

FormAzione Co&So Network
Firenze, Włochy

UNIVERSITY OF PLOVDIV PAISII HILENDARSKI
Plovdiv, Bułgaria

Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Istanbul, Turcja

DIE BERATER
Wien, Austria