Pierwsze spotkanie

PIERWSZE SPOTKANIE, zorganizowane przez Institute of Technology Tralee, odbyło się 23 i 24 października 2017, w Tralee (Irlandia). Była to okazja do poznania wszystkich partnerów oraz zaplanowania pierwszych działań w projekcie, zgodnie z jego celami i założeniami. Następne spotkanie odbędzie się 7 i 8 maja, w Rzeszowie.