Analiza potrzeb

Do końca lutego 2018 r. przeprowadzono analizę potrzeb w krajach partnerskich projektu. Jej celem było zrozumienie potrzeb szkoleniowych personelu agencji bezpieczeństwa w zakresie umiejętności międzykulturowych oraz umiejętności językowych / komunikacyjnych, które byłyby im potrzebne do lepszej interakcji z migrantami / uchodźcami. Wyniki tego badania wykorzystano do zaprojektowania szkolenia online i aplikacji na smartfony, które oparte jest o rzeczywiste scenariusze zdarzeń, w których pracownicy ochrony uważają, że ich język i kompetencje międzykulturowe są niewystarczające.

Łącznie przeprowadzono wywiady ze 115 pracownikami organizacji / agencji pozarządowych (nauczycielami, trenerami, coachami, doradcami zawodowymi, menedżerami organizatorami szkoleń / usług pomocy dla migrantów) oraz 79 pracowników ochrony (policjantami, pracownikami straży granicznej, strażnikami w schroniskach dla uchodźców).