Анкета за анализ на нуждите

В държавите на партньорите бе проведен анализ на нуждите, който приключи в края на февруари 2018 г. Целта му бе да се проучи необходимостта сред работещите с мигранти / бежанци служители от силите на реда и неправителствените организации от развитие на чуждоезиковите и междукултурните им умения. Резултатите от анкетата бяха използвани за основа при създаването на онлайн тренировъчни материали и приложение за смартфони, отразяващи сценарии от реалния живот, при справянето с които служителите намират чуждоезиковата и междукултурната си квалификация за недостатъчна.

Общо бяха анкетирани 115 души, свързани с обучение и различни услуги за мигранти (работещи в различни сфери на образованието, преподаватели, инструктори, кариерни консултанти, мениджъри на агенции, предоставящи квалификационни курсове и други услуги за мигранти) и 79 служители от силите на реда (полицаи, включително от граничната полиция, служители от центровете за задържане и настаняване на мигранти и др.).