Първа работна среща

ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА се състоя на 23 – 24 октомври 2017 г. в Технологическия институт в Трали, Ирландия, който е водещата организация (координатор) на проекта. Срещата предостави възможност на партньорите да се запознаят и да планират първите стъпки на проекта, свързани с поставените цели и очакваните резултати.
Следващата работна среща е планирана за 7 – 8 май 2018 г. в Жешов, Полша.