Втора работна среща (7 – 8 май 2018 г., Полша)

Основната цел на срещата беше да се представят резултатите от анализа на нуждите, проведен в рамките на IO1 (Интелектуални резултати 1), да се обсъдят прототипите за тренировъчните модули, създадени от отговарящите за тях партньори експерти в съответната област, и да се приеме план за локализирането на материалите в национално специфичните контексти на държавите на всички участващи партньори.