2. Toplantı (7-8Mayıs 2018, Polonya)

Toplantının ana amacı IO1 ile geliştirilen ihtiyaç analizinin sonuçlarını görmenin yanında proje sorumlu ortakları tarafından geliştirilen taslak modül prototiplerini paylaşmaktı. Ayrıca proje ortağı ülkelere özgü konulara modüllerde nasıl yer verileceğine dair bir plan üzerinde görüş birliği oluşturulmuştur.