1. Modül Tanıtımı

Modül 1 Polisin karayollarında kültürlerarası karşılaşmalarında dil eğitimi sunmaktadır.

Vocal in Need projesi kapsamında yapılan ihtiyaç analizi gösteriyor ki güvenlik görevlileri kuralları anlatmayı, polislerin yaptığı müdahalenin usullerini ve kurallara uymamanın sonuçlarını açıklamayı başlıca zorluk olarak görmektedirler. Ciddi durumlara sebep olabilecek yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için ek eğitimin gerekli olduğunu düşünmektedirler.

Devlet yetkilileri, kendi konuştukları dilde yetersiz bilgiye sahip olan kişiler tarafından anlaşılması zor olabilecek standart karmaşık ifadeler içeren resmi bir dil kullanırlar. Modül 1, herhangi bir durumda yabancı uyruklu kişilerle kullanmak için resmi dildeki karmaşık yapıları basitleştiren bir takım ifadeler sunmaktadır. Modül 1, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı dahilinde A2-B1 seviyelerinde iletişim çalışması yapmak içindir. Ülkeye özgü bölümler, polislerin kendi ülkelerinde kullandıkları standart karmaşık ifadeler içermekte ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dahilinde B2 seviyesinde ek dil eğitimi sağlayabilmektedir. (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages /)

Modül 1 aşağıdaki becerileri geliştirmeyi hedeflemektedir:

 • Karşılıklı konuşmaya başlama ve neden irtibata geçildiğini açıklamayı
 • Karayolunda pek çok farklı türde araçların dahil olduğu olaylarda polis müdahale usullerini açıklama
 • Bir durumu açıklığa kavuşturmak için sorgulama tekniklerini kullanmak
 • Polis müdahaleleri ve olayların sonuçları ile ilgilenebilmek için danışanlara gerekli bilgileri vermek
 • Bir işbirliği temeli oluşturmak ve vatandaşları sakinleştirmek
 • Problemli durumlar ile baş edebilmek için kararlı ve dostane bir dil kullanmak.

Polis müdahaleleri ulusal yasalara dayanmaktadır, bu yüzden polis müdahaleleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Modül 1 Alman Proje ortakları tarafından oluşturulduğu için üç senaryo da Almanya’ya özgü durumlar içermektedir.

 1. “Trafik Kontrolü” adlı senaryoda öğrenciler,
 • kendilerini tanıtmayı
 • birini yolda durdurma sebeplerini açıklamayı
 • vatandaşları sakinleştirmeyi
 • kural ihlallerinin sonuçlarını açıklamayı öğrenmektedirler.

Bu senaryo, yabancı uyruklu kişilerin aşina olmadığı standart trafik kontrolü prosedürlerini ve doğru kelimeleri kullanarak farklı beklentiler arasında nasıl köprü oluşturulacağını göstermektedir.

 1. “Bisiklet Hırsızlığı” adlı senaryoda öğrenciler,
 • Neden irtibata geçildiğini açıklamayı
 • Bir kişiye hakları hakkında bilgi vermeyi
 • Bir eşyaya el koymayı
 • Suçlanan bir kişiye prosedürleri açıklamayı
 • Zorluk çıkaran bir vatandaş ile başa çıkmayı öğrenmektedirler.
 1. “Trafik Kazası” adlı senaryoda öğrenciler,
 • Park halindeki araca çarpma vakaları ile baş etmeyi
 • İlgili belgeleri kontrol etmeyi
 • Gerekli bilgileri almayı
 • Alkol muayenesi yapmayı
 • Polislik mesleğine dair kelimeleri açıklamayı
 • Tavsiyelerde bulunmayı öğrenmektedirler.