1. Modulio įvadas

Modulyje mokoma kalbos įgūdžių, kai susiduriama su tarpkultūrinėmis situacijomis vykdant teisėsaugos funkcijas keliuose.

Pagal „Vocal-in-Need“ projekte atliktą poreikių analizę nustatyta, kad saugumo darbuotojai mano, kad pagrindiniai iššūkiai kyla įvardijant taisykles, paaiškinant policijos veiksmų tvarką ir taisyklių nesilaikymo pasekmes. Jie mano, kad reikia papildomo mokymo, kad būtų išvengta nesusipratimų, kurie gali sukelti kritines situacijas.

 

Kaip valstybės atstovai, jie paprastai naudoja oficialią kalbą, kurios sudėtinės standartinės frazės gali būti sunkiai suprantamos žmonėms, turintiems nepakankamą atitinkamos kalbos žinias. 1 modulyje pateikiama frazių rinkinys, kuris leidžia bendrauti paprasčiau situacijose su užsienio piliečiais. 1 modulio tekstas atitinka A2-B1 lygius pagal Europos bendrąjį kalbų lygmenų nustatymo modelį (Common European Framework of Reference for languages, CEFR). Infomacijos apie šalį skyrelyje yra keletas sudėtingų standartinių frazių, kurias naudoja atitinkamos šalies policija, tai gali būti naudojama kaip mokymo priemonė CEFR B2 lygmeniu. (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages /)

Modulio 1 tikslas – ugdyti įgūdžius:

 • pradedant pokalbį ir nurodant, kodėl į asmenį yra kreipiamasi;
 • paaiškinti policijos veiksmus kelyje vykstančiose situacijose, kuriose dalyvauja skirtingos transporto priemonės;
 • situacijos paaiškinimui naudoti apklausos metodus;
 • teikti klientams informaciją, reikalingą incidento ir policijos veiksmų pasekmėms spręsti;
 • nuraminti klientą ir sukurti pagrindą bendradarbiavimui;
 • naudoti tvirtą ir draugišką kalbą sunkių klientų problemoms spręsti.

 

Policijos veiksmai grindžiami nacionaliniais įstatymais, todėl skirtingose šalyse policijos procedūros skiriasi. Kadangi 1 modulis buvo sukurtas Vokietijos projekto partnerio, trys scenarijai naudoja situacijas, būdingas vokiečių aplinkai.

 

 1. „Eismo patikrinimas“, kuriame besimokantysis mokosi, kaip:
 • prisistatyti;
 • paaiškinti priežastis, kodėl žmonės buvo sustabdyti kelyje;
 • nuraminti klientą;
 • paaiškinti nusikalstamos veikos padarinius.

Scenarijus parodo standartines eismo patikrinimo procedūras, kurios nepažįstamos užsieniečiui, ir parodo, kaip panaikinti atotrūkį tarp skirtingų lūkesčių naudojant atitinkamą žodyną.

Lietuvoje Kelių eismo taisyklės nurodo, kad eisme dalyvaujančioje motorinėje transporto priemonėje (išskyrus mopedą, motociklą be priekabos), traktoriuje, savaeigėje mašinoje turi būti:

 • avarinio sustojimo ženklas;
 • tiek gesintuvų ir pirmosios pagalbos rinkinių, kiek nustato techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai (lengvajame automobilyje – 1 kg gesintuvas ir viena vaistinėlė);
 • ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
 1. “Dviračio vagystė“, kur besimokantysis mokosi, kaip:
 • paaiškinti, kodėl į asmenį kreipiamasi;
 • nurodyti asmeniui jo teises;
 • konfiskuoti daiktą;
 • paaiškinti procedūras, taikomas asmeniui, kuris kaltinamas nusikaltimu;
 • elgtis su sudėtingu asmeniu.

 

 1. “Eismo įvykis”, kurioje besimokantis mokosi, kaip:
 • elgtis eismo įvykio metu, kai jo metu dalyvavo stacionari eismo priemonė;
 • patikrinti atitinkamus dokumentus;
 • gauti svarbią informaciją;
 • patikrinti asmens girtumą;
 • paaiškinti, ką reiškia policijos vartojami terminai;
 • duoti patarimą.
Lietuvoje įvykus eismo įvykiui, kuriame dalyvavo ne daugiau nei dvi eismo priemonės ir nebuvo sužeistų asmenų, galima nekviesti policijos, jei nėra ginčo dėl to, kas kaltas dėl eismo įvykio. Tokiu atveju pildoma eismo įvykio deklaracija, kurioje nurodomos visos eismo įvykio aplinkybės ir įvykio kaltininkas. Šis dokumentas pateikiamas draudimo bendrovėms.