1. Въведение

Модул 1 предлага езикова подготовка за междукултурни ситуации, които може да възникнат на пътя между правоохранителните органи и различни участници.

Анализът на нуждите, извършен въз основа на проведена анкета в рамките на проекта Vocal in Need, показа, че според правоохранителните органи основните предизвикателства в този контекст са свързани с обясняването на процедурата при конкретните полицейски действия и последиците за индивида при неспазването на разпоредбите. Според органите на реда е необходима допълнителна подготовка с цел избягване на срив в комуникацията, което може да доведе до критични ситуации.

В качеството си на държавни служители полицаите обикновено използват клиширани фрази от официално-деловия стил, които може да бъдат трудни за разбиране от хората, които не владеят свободно дадения език. С цел облекчаване на подобни ситуации Модул 1 предлага набор от фрази, които може да бъдат използвани в посочените случаи. Езиковите ресурси са на ниво А2 – В1 според Общата европейска езикова рамка (https://globalschool-bg.com/common-european-framework-of-reference-for-languages/). При езиците, където в описаните ситуации се използват по-сложни фрази (ниво В2), те са включени в раздела със специфична информация за съответната държава.

Целта на материалите в Модул 1 е да развиват следните умения:

 • започване на разговор и обяснение на причините за осъществяване на контакт;
 • обясняване на полицейските действия в ситуации с различни видове транспортни средства;
 • използване на техники за разпит за изясняване на ситуацията;
 • предоставяне на замесените в произшествие на информацията, която е необходиза за стравяне с последствията и полицейските действия;
 • успокояване на участника в ситуацията в опит да се потърси съдействие от негова страна;
 • използване на учтив, но твърд тон в комуникацията при трудни случаи.

 

Полицейските действия се основават на националното законодателство и по тази причина съществуват различия между процедурите в различните държави. Автор на Модул 1 е партньорът от Германия. Избраните три сценария са типични в държавата.

 

 1. „Пътна проверка“. В този сценарий е заложено развитието на следните умения:
 • представяне;
 • обясняване на причините за спиране на някого на пътя;
 • успокояване на събеседника;
 • обясняване на последствията от нарушението.

 

Сценарият обяснява стандартните процедури при проверка от Пътна полиция, които може да не са известни на чужди граждани, и показва начин за справяне със ситуацията при различните очаквания на двете страни с използването на подходящ език.

Ситуацията е аналогична на разрешеното от закона плащане на глоба с фиш на място в България (виж за това по-подробно в раздела „Информация, специфична за държавата“). Важно е обаче да се спомене, че тази форма рядко се прилага и в повечето случаи глобата се плаща в местната община или банка или по електронен път. Ако се плаща на място, не се издава касова бележка, а само копие от фиша. За разлика от отразената в диалога ситуация в Германия, фишът трябва да е подписан и от шофьора.
В България според ЗДП (Закона за движение по пътищата) освен изброените предмети е необходимо автомобилът да има и пожарогасител.

 

 1. „Кражба на велосипед“. В този сценарий е заложено развитието на следните умения:
 • обясняване на причината за спирането на гражданин;
 • информиране на лицето за правата му;
 • конфискуване на предмет;
 • обясняване на процедурата на лице, обвинено в извършването на престъпление;
 • справяне при общуване с трудни индивиди.
В България няма официална единна база с данни за регистрирани велосипеди, затова би било невъзможно полицията да провери дали велосипедът е откраднат и кой е собственикът. Има отделни инициативи с цел да се ограничи кражбата на велосипеди, при които фирми предлагат закупуване на регистрационни стикери с уникални за велосипеда номера.
 1. „Пътнотранспортно произшествие (ПТП)“. В този сценарий е заложено развитието на следните умения:
 • справяне със ситуация при удар в неподвижно превозно средство (паркирана кола);
 • проверка на необходимите документи;
 • получаване на нужната информация;
 • тестване с дрегер (алкотестер);
 • обясняване на използвана специфична терминология;
 • даване на съвет.
ЗДП (Законът за движение по пътищата) в България не предвижда „предупредителни“ глоби. Вместо това те се разделят на глоби, наложени с фиш (при по-малки нарушения, за които не се отнемат контролни точки), и глоби, за които се издава акт за съответното нарушение.