previous arrow
next arrow
 

Ако сте член на органите на реда, ако работите в националната полиция, граничната полиция или сте служител в лагер за мигранти и бежанци, ресурсите на проекта VOCAL IN NEED могат да Ви помогнат в общуването с представителите на други националности, които не говорят Вашия език.

Ако сте кариерен инструктор / консултант / лектор в организация с нестопанска цел, материалите на VOCAL IN NEED имат потенциал да Ви помогнат да се справите с културните и езиковите предизвикателства при работа с мигранти и бежанци в ситуации, при които е необходим превод.

Ако сте мениджър на организация, предлагаща услуги за мигранти и бежанци, онлайн инструментите на VOCAL IN NEED могат да подпомогнат развитието на комуникативните умения на служителите Ви при общуване с хора от различни култури, говорещи друг език / езици.

ЗА ПРОЕКТА

Съвременната бежанска криза и нарасналата мобилност на хората както между държавите в Европейския съюз, така и от други региони на света представляват огромно предизвикателство за органите на реда и всички служители, контактуващи с представители на друга култура и език. Проектът VOCAL IN NEED има за цел да подпомогне преодоляването на езиковите и културните различия, като предложи тренировъчни онлайн материали и -приложение за смартфони, с които да се улесни комуникацията с мигранти и бежанци в следните контексти:
  • полицейски участъци, гранична полиция;
  • лагери / центрове за мигранти, бежанци и лица, търсещи закрила;
  • организации, предоставящи обучение, работа или услуги за мигранти и бежанци.
Екипът на проекта идентифицира следните ситуации, при които е необходимо развитие на езиковата и междукултурната компетентност на служителите от различни органи и организации, работещи с мигранти и бежанци:
  • на пътя (трафик)
  • съобщаване за произшествие (полицейски участък)
  • в лагер / център за мигранти и бежанци (организации с нестопанска цел)
  • курсове за интегриране в обществото / бюра по труда (агенции).

Очаквани резултати

По време на проекта се планират следните дейности / продукти:

Анализ на нуждите

в държавите на партньорите, за да се очертаят проблемните зони, в които е необходимо развитие на уменията на служителите в органите на реда и организациите с нестопанска цел за постигане на успешна комуникация с мигранти при липса на общ език; този анализ осигурява базата за създаване на подходящи за целта материали.

Онлайн тренировъчни модули

удобни за използване и достъпни от всяко устройство, които съдържат полезни думи, фрази, сценарии / виртуални разходки, упражнения и културноспецифична информация.

Приложение за смартфони

(Мобилен асистент), съдържащо полезни ключови думи и фрази (със съответните аудиозаписи) на представените в проекта езици в помощ на служителите от органите на реда и работещите с мигранти организации за преодоляване на езиковите бариери.

Материалите в тренировъчните модули и приложението ще бъдат налични на следните езици: английски, арабски, български, италиански, литовски, немски, руски и турски.

Срещи

Четвърта международна работна среща

Четвъртата международна работна среща по проекта Vocal in Need се проведе на 12 септември 2019 г. в Полицейското управление на ...
Прочетете още

Трета работна среща (3 – 4 декември 2018 г., Италия)

По време на тази среща беше взето решение относно окончателния формат на прототипите за тренировъчните модули и последните стъпки, свързани ...
Прочетете още

Трансфер на прототипите от партньорите и локализация / контекстуализация на материалите

В периода от декември 2018 г. до април 2019 г. партньорите проведоха втора анкета сред участници от целевите групи в ...
Прочетете още

Втора работна среща (7 – 8 май 2018 г., Полша)

Основната цел на срещата беше да се представят резултатите от анализа на нуждите, проведен в рамките на IO1 (Интелектуални резултати ...
Прочетете още

Първа работна среща

ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА се състоя на 23 – 24 октомври 2017 г. в Технологическия институт в Трали, Ирландия, който е ...
Прочетете още

Анкета за анализ на нуждите

В държавите на партньорите бе проведен анализ на нуждите, който приключи в края на февруари 2018 г. Целта му бе ...
Прочетете още

Екип

Institute of Technology Tralee (IE)

Координатор
Трали, Ирландия

Hochschule der Sachsischen Polizei
Ротенбург (Горна Лужица), Германия

Danmar Computers LLC
Жешов, Полша

assist GmbH
Падеборн, Германия

MYKOLAROMERIS UNIVERSITY
Вилнюс, Литва

FormAzione Co&So Network
Флоренция, Италия

UNIVERSITY OF PLOVDIV PAISII HILENDARSKI
Пловдив, България

Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Истанбул, Турция

DIE BERATER
Виена, Австрия