Трансфер на прототипите от партньорите и локализация / контекстуализация на материалите

В периода от декември 2018 г. до април 2019 г. партньорите проведоха втора анкета сред участници от целевите групи в държавите си. Тя целеше да се получи информация от служителите на силите на реда и неправителствените организации за особеностите в съответната държава и предизвикателствата, с които се сблъскват професионалистите при работа с бежанци / мигранти, както и за начините, по които те се справят с тях.

Резултатите помогнаха на партньорите в езиковия и културния трансфер на материалите от петте модула, съответстващ на контекста на всяка от държавите, включени в проекта.

Общо 96 респонденти откликнаха на призива ни да попълнят анкетата (80 % от планирания брой). Сред тях 28 души са преподаватели / инструктори, а 15 са консултанти.