Transfer prototypów przez partnerów: języki docelowe oraz lokalizacja / kontekstualizacja

Od grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r. partnerstwo przeprowadziło w swoich krajach ankietę dotyczącą sektora grupy docelowej. Dzięki tym ankietom przeprowadzonym wśród pracowników ochrony i pracowników agencji świadczących usługi integracyjne udało się dowiedzieć, jakie wyzwania stoją przed tymi grupami w kontaktach z uchodźcami / migrantami i jak można je pokonać.

Dzięki zebranym danym partnerzy mogli przenieść informacje (językowe i kulturowe) wszystkich pięciu modułów na swój własny język i kontekst kraju.

W sumie otrzymano 96 odpowiedzi na ankietę ViN (80% zakładanego planu). Zgodnie z profilem większość respondentów to nauczyciele (28 osób) oraz trenerzy / doradcy (15 osób).