Partnerių prototipų perkėlimas: tikslinės kalbos ir lokalizavimas / kontekstualizavimas

Nuo 2018 m. gruodžio mėn. iki 2019 m. balandžio mėn. partnerystės atstovai savo šalyse atliko tikslinės grupės sektoriaus tyrimą. Atlikdami šias apklausas, kuriose dalyvavo teisėsaugos darbuotojai ir integracijos paslaugas teikiančių agentūrų darbuotojai, jie sugebėjo išsiaiškinti, su kokiais iššūkiais susiduria šios tikslinės grupės, susidurdamos su pabėgėliais / migrantais, ir kaip jos galėtų juos įveikti.

Surinktų duomenų dėka partneriai galėjo perduoti informaciją apie visus penkis modulius nacionaline kalba, atsižvengiant į šalies kontekstą (t. y. kalbine ir kultūrine prasme). Iš viso buvo gauti 96 atsakymai į VIN apklausą (80% nuo planuoto rezultato). Remiantis profiliu, didžioji dalis respondentų – mokymo personalas (28 žmonės) ir treneriai / konsultantai (15 žmonių).