Podczas tego spotkania partnerstwo uzgodniło ostateczny format prototypów modułów szkoleniowych oraz ostatnie kroki mające na celu sfinalizowanie ich tłumaczenia i sprecyzowanie charakterystycznego kontekstu dla danego kraju. Ponadto omówiono strukturę i układ modułów szkolenia online oraz aplikację Mobilny Asystent wraz z harmonogramem testowania opracowanych materiałów.