Drugie spotkanie projektowe (7-8 Maj 2018, Polska)

Głównym celem spotkania było przedstawienie wyników ankiety analizy potrzeb zrealizowanej w ramach IO1, a także prezentacja prototypów modułów szkoleniowych opracowanych przez odpowiedzialnych za to partnerów oraz uzgodnienie planu, jak sprecyzować je dla każdego z krajów – charakterystyczny kontekst.