Име на проекта: Професионално ориентирани култура и език в нужда

№ на проекта. 2017‐1‐IE01‐KA202‐025710
Продължителност: октомври 2017 – септември 2019 г.
Финансиране
Erasmus+: KД2 – Стратегически партньорства

Държави на партньорите в проекта:

Австрия

България

Германия

Ирландия

Италия

Литва

Полша

Турция