Tytuł projektu: Vocationally Orientated Culture and Language in Need

Numer projektu. 2017‐1‐IE01‐KA202‐025710
Czas realizacji: październik 2017 – wrzesień 2019
Źródło finansowania
Erasmus+: KA2 – Partnerstwa strategiczne

Kraje partnerskie:

Austria

Bułgaria

Niemcy

Włochy

Irlandia

Litwa

Polska

Turcja