Institute of Technology Tralee (IE)
Tralee Teknoloji Enstitüsü kuruluşundan bu yana öğrenmenin en ön safında yeralmış ve eğitim-öğretim, öğrenme ve araştırma için önemli bir eğitim merkezi olarak ün kazanmıştır.Enstitüde tam ve yarı zamanlı olmak üzere çeşitli sertifika programlarından, yüksek lisans ve Doktora derecesine kadar çeşitli programlar sunmaktadır. Enstitüde öğretilen programların geliştirilmesi, dünya çapında bir araştırma programıdır.Şehir merkezinde kolay ulaşım imkanlarına sahip Enstitü iki tane iyi tasarlanmış kampüse sahip olup kampüsler bu yönleriyle ün kazanmıştır. Tralee Teknoloji Enstitüsü 3.500 öğrenci ve 250’den fazla Avrupa Birliği ve deniz aşırı ülkelerden gelen öğrenci ve akademik personellerden oluşan çok kültürlü bir topluluk olup okulda sıcak karşılanmanız garantidir. Kerry Teknoloji Parkı’nın yanında bulunan Enstitü, Teknoloji parkında yeralan şirketlerle yakın bağlantılar kurmuştur. Masterplanımız spor, eğitim ve araştırma alanlarında
önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Detaylı Bilgi İçin Okul WEB sayfasını Ziyaret Edebilirsiniz: ittralee.ie


Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (DE)
Uygulamalı Polislik Bilimi Üniversitesi, Almanya
Sakson Üniversitesi Uygulamalı Polislik Bilimleri (PolFH) Sakson federal bölgesinde Polis Eğitimi sağlayan bir kurumdur.
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin en doğusunda yer alıp sınır ötesi ve transit suç sorunlarıyla karşı karşıya olup bu nedenle ülkenin diğer komşu polis kuvvetleriyle yakın işbirliği halinde çalışmaktadır.Bu nedenle kültürlerarası problemler ve dil becerileri ile ilgili sorunlarla yüzyüze bulunmaktadır. Sakson Üniversitesi Uygulamalı Polislik Bilimi polislik öğrencilerine dil müfredatına dayalı ve bölgenin koşullarına uygun olarak İngilizce eğitiminin yanında Çekçe,Polonyaca ve Rusça eğitimi sağlamaktadır.Mezunlar Sakson Polis kurumunun çeşitli birimlerinde üniformalı ve sivil polis olarak çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Okul WEB sayfasını Ziyaret Edebilirsiniz: polizei.sachsen.de


Danmar Computers LLC (PL)
Danmar Bilişim e öğrenme ve özelleştirilmiş çözümler üreten özel bir firmadır.Firma eğitim,program ve eğitim materyali geliştirme,web sayfası tasarımı ve mobil uygulamalar alanlarında faaliyet gösterir. Danmar Bilişim çalışanları veritabanı teknolojileri, web sunucuları ve uygulama sunucuları kullanarak.modern web sayfaları ve akıllı telefon uygulamaları konusunda yeterliliklere sahiptir. Bulut ve sosyal uygulamalar hem müşteri hemde sunucuları kapsar.Danmar Bilişim AdminProject olarak adlandırılan bir proje yönetim sistemi tasarlamıştır.Bu tasarım şu an sadece Avrupa Birliği projeleri yönetimine adanmıştır.
Uzmanlarının Bilişim Teknoljiler alanındaki uzmanlığından başka Danmar Bilişim Avrupa Birliği Projeleri alanında tecrübeye sahip olup bu programlar Yenilik Transferi Projeleri,Erasmus, Leonardo da Vinci ve Grundtvig ortaklık projeleridir.Danmar Bilişim bulunduğu konum gereği Bilgi Teknolojileri alanında faaliyet yürütmektedir.Bu faaliyetler genellikle yürütülen AB projelerini destekleyen bilişim araçlar geliştirmektir.(Çevrimiçi anketler,interaktif eğitimler,akıllı telefon uygulamaları veya internet tabanlı yayma kampanyaları)

Detaylı Bilgi İçin kurum sayfasını Ziyaret Edebilirsiniz: danmar-computers.com.pl


assist GmbH (DE)
insan kaynakları geliştirme konusunda bilinen ve merkezi Almanya’nın Paderborn bölgesinde yeralan bir kurumdur.(Dünya ölçeğinde faaliyetlerini sürdürmektedir). Kurum kültürlerarası beceriler,liderlik becerileri ve iletişim becerilerinin yanında kültürlerarası atelye çalışmaları,kültürlerarası danışmanlık ve eğitmenlerin eğitimi ve kültürlerarası arabuluculuk konularında eğitim sağlar.Assist kurumu karma eğitim konusuna odaklanmıştır.(e-learning, webinars, e-tutorials & face-to-face).

Detaylı Bilgi İçin kurum sayfasını Ziyaret Edebilirsiniz: international-hr.de


Mycolas Romeris University (LT)
Litvanya’nın en büyük üniversitelerinden biri olup Hukuk.Psikoloji,Siyaset,Ekonomi ve eğitim bilimleri bölümleri ile akademik ve araştırma konularına odaklanmıştır.
Mykolas Romeris bir devlet üniversitesi olup Kuzey Doğu Avrupa’da yeralmaktdır.Üniversite her yıl bünyesine yaratıcı ve yetenekli gençleri katmaktadır. Üniversite değişime açık, entelektüel olarak çalışmaları teşvik eder ve tutarlı araştırma faaliyetlerine odaklanmaktadır. Mykolas Romeris ünivesitesi iyi donanımlı bireyler;olgun,girişimci ve bağımsız düşünebilen vatandaş ve lider yetiştirme konusuna katkı vermektedir.Üniversite seçtiği alanla ilgili oldukça motive ve coşkulu 10000 öğrenciye sahiptir.Programlar gençlerin ihtiyaç duydukları gelecekle ilgili sürekli şekilde yenilenmekte olup toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin kurum sayfasını Ziyaret Edebilirsiniz: mruni.eu


FormAzione Co&So Network (IT)
FormAzione Co&So ağı Floransa’da yeralan bir ortak girişimdir. FormAzione Co&So (FCN)Ağı kamu kurumları adına örneğin belediyenn veya bölge idaresinin değişik konularla ilgili yaptığı çalışmalarla ilgili faaliyet yürütür.( Örneğin,işe yerleştirme, engelli kişilerin eğitimi, göçmenlere yönelik uyum önlemlerinin desteklenmesi). FCN personeli 10 kişiden oluşuyor, ancak ilgili kooperatiflerimizle birlikte çalışan yaklaşık 3,000 kişi vardır.Bu kurum ayrıca Tuscany Bölgesi tarafından yetkililendirilmiş sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili eğitim veren bir kurumudur.FCN 2004 ylından bu yana Avrupa Birliği programlarında özellikle Erasmus+, AMIF, LLP, EIF and Daphne’de gerek ortak gerek koordinatör olarak yeralmıştır.Kalite belgesi numarası: UNI EN ISO 9001:2008.

Detaylı Bilgi İçin kurum sayfasını Ziyaret Edebilirsiniz: formazionenet.eu


UNIVERSITY OF PLOVDIV PAISII HILENDARSKI (BG)
Plovdiv Üniversitesi “Paisii Hilendarski” şehrin araştırma,bilim ve kültür merkezidir.Bulgarista’nın ikinci büyük üniversitesi olup Kuzey Bulgarista’nın en büyük yükseköğretm kurumudur.Beş önemli alanda öğrencilere eğitim sunmaktadır.Bunlar:Doğal Bilimler,Bilim,İnsanlık,Sosyal ve Ekonomik çalışmalar.Üniversiteye her yıl Erasmus veya diğer ülkelereden gelenler dahil 15000 öğrenci kayıt olmaktadır.Üniversite dokuz fakültesinde Lisan seviyesinden Yüksek Lisans ve Doktoraya kadar geniş bir alanda eğitim sunulmaktadır. Dil ve kültürlerarası iletişim merkezi (CLIC) (Plovdiv Üniversitesin’den projede iştirak edenlerin katılımcıları sağladığı ) yabancı diller ve edebiyat fakültelerinin yapısında etkili öğrenmeyi ve iletişimi güçlendirmek amacıyla kurulmuştur.Bu merkez dilde araştırma,kültür ve iletişim temelinde yüksek kalitede hizmet sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi İçin kurum sayfasını Ziyaret Edebilirsiniz: uni-plovdiv.bg


Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (TR)
2011 yılında kurulmuş olup Esenler içerisinde yeralmaktadır.Okul 66 öğretmen ve 890 öğrenciye sahip olup mesleki eğitimi sürdürmektedir.Okul özellikle Bilgisayar,Elektrik Elektronik ve Tekstil teknolojisi alanında faaliyetini sürdürmekte olup yetişkinlere yönelik okulun ilgi alanına giren konularda kurslar düzenlemektedir.Okul küçük ve orta ölçekli işletmelerle özellikle pyasanın aradığı nitelikli elamanları yetiştirme amacıyla işbirliği yapmaktadır.okulun son sınıf öğrencileri bu orta ve küçük ölçekli işletmelere işletmede beceri eğitimi yapmaktadırlar.Mesleki eğitim süresi Türkiye’de dört yıl olup eğitimin ilk yılı mesleğe hazırlayan genel dersleri alarak geçer.İlk yıl sonunda öğrenci ilgi duyduğu meslek alanını ya kendi okulundan veya başka bir okuldan seçer.Bu seçim yapılırken okul Rehberlik servisi öğrencinin doğru mesleği seçmesi konusunda öğrenciye yardımcı olur.

Detaylı Bilgi İçin kurum sayfasını Ziyaret Edebilirsiniz: esenlermtal.meb.k12.tr


dieBerater (AT)
dieBerater Unternehmensberatungs GmbH (www.dieberater.com) insan kaynaklarının geliştirilmesi,mesleki eğitim ve yetişkin eğimine odaklanmıştır.1998’de kurulmuş olan die Berater® şimdi Avusturya’da 30 farklı nokta’da 350 çalışana sahiptir.Her yıl 20000 katılımcıya planlama,personel geliştirme ve eğitim organizasyonu konularında eğitimler veren ve devlet tarafından yetişkin eğitimi konularında yetklendirilen ((Österreichischer Staatspreis für Erwachsenenbildung) Avusturya’daki en büyük özel eğitim kurumudur.
Hizmetler bireylerin, tüm sektörlerdeki farklı büyüklükteki ulusal ve uluslararası firmaların ve organizasyonları ayrıca Avusturya İş Kurumunu (AMS) hedeflemektedir.

dieBerater® Avrupa’ya köprü olan bölümleriyle 120’den fazla Avrupa Birliği finanslı projesinde proje koordinatörü,ortağı ve değerlendiricisi olarak değişik rollerde bulunmuştur.
Bu projeler aracılığıyla 500’den fazla kuruluşla sürdürülebilir bir Avrupa ortak ağında geliştirildi.Bu geniş tecrübe temelinde pek çok AB finansman programı ile müşterler için AB projeleri hakkında danışmanlık sunmaktadır.

die Berater basın birimi kişiye özel e-öğrenme akıllı telefon uygulamaları gibi eğitim mimarileri geliştirir ve e-öğrenme konuları üretir

Detaylı Bilgi İçin kurum sayfasını Ziyaret Edebilirsiniz: dieberater.com, bridgestoeurope.com