Institute of Technology Tralee (ITT), Ирландия
ITT е водеща академична институция от създаването си досега със значими постижения в областта на преподаването, обучението и научните изследвания. Учебното заведение предлага широка гама от специалности в редовна и задочна форма на обучение в различни образователни степени – подготвително ниво, сертификати, бакалавърска, магистърска и докторска степен. Изследователската дейност в института е на световно ниво. Разположен в два кампуса с лесен достъп от центъра на града, ITT има заслужената репутация на учебно заведение, предлагащо удобство и успех. Общността от 250 преподаватели и над 3500 студенти от Ирландия, Европейския съюз и извън ЕС създава комфортна атмосфера за новодошлите. Институтът се намира до Технологическия парк на Кери и поддържа взаимоотношения с разположените в парка компании. Планът за развитие на институцията за милиони евро вече е дал значими резултати в областта на спорта, преподаването и изследователската дейност. Уебсайт: ittralee.ie


Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), Германия
Висшето училище на Саксония по приложни полицейски науки (PolFH) подготвя полицаи за германската провинция Саксония. Разположен на източната граница на Федерална република Германия, регионът постоянно се сблъсква с проблемите на трансграничната престъпност и нелегалния трафик, което изисква тясно сътрудничество с полицията на околните региони, висока степен на чувствителност към междукултурните различия, чуждоезикова компетентност. В ролята си на единствената институция за подготовка на полицаи в региона PolFH поставя специален акцент върху чуждоезиковото и интеркултурното обучение. Основен фокус е английският език, но се изучават също така чешки, полски и руски. Завършилите заемат ръководни позиции в различни отдели на саксонската полиция като униформени или цивилни служители. Уебсайт: polizei.sachsen.de


Danmar Computers LLC, Полша
Danmar Computers е частна компания, която прoвежда професионална IT подготовка, разработва и предоставя услуги за електронно обучение и персонализирани решения в сферата на информационните и комуникационните технологии. Тя се занимава със следните дейности: обучения, разработване на програми и обучителни материали, консултиране, дизайн на уеб страници и мобилни приложения, уеб кампании и системи за електронно обучение. Екипът на Danmar Computers е в състояние да разработи всякакви видове уеб и мобилни приложения, като използва технологиите, предоставени от бази с данни, уеб сървъри и сървъри за приложения. Това включва социални и облачни услуги както от страна на клиента, така и от страна на сървъра. Компанията е разработила система за ръководство на проекти – AdminProject. В момента това е единственият продукт на пазара, специално създаден за ръководство на европейски проекти.Освен специализацията си в сферата на информационните технологии Danmar има дългогодишен опит като участник в редица образователни програми на Европейския съюз: Progress, Transfer of Innovation, Erasmus, Leonardo da Vinci и Grundtvig. Компанията е създала инструменти за изпълнение на различни дейности по проектите (онлайн анкети, интерактивно обучение, мобилни приложения, интернет базирани кампании за разпространение на резултатите). Уебсайт: danmar-computers.com.pl


assist GmbH, Германия
assist International HR e авторитетна международна организация за развитие на човешките ресурси, базирана в Падеборн, Германия (и развиваща дейност в глобален мащаб). Осъществява обучение с цел развиване на различни видове умения: междукултурни, комуникативни, лидерство. Организира уъркшопове, предлага консултиране по въпроси на междукултурната комуникация, посредничество при комуникация в междукултурен контекст, квалификация на преподаватели / инструктори. Фокус в дейността на организацията е смесеното обучение (комбинация от електронно обучение, уебинари, електронни ръководства и занятия в класна стая). Уебсайт: international-hr.de


Университет „Миколас Ромерис“, Литва
Университетът „Миколас Ромерис“ (MRU) е едно от най-големите висши училища в Литва, където обучението и изследователската дейност са фокусирани върху следните области: право, психология, публична администрация, политология, икономика, педагогика.
Всяка година MRU приема талантливи млади хора от Литва и чужбина. Университетът е отворен за иновации, стимулира изследователската дейност, акцентира върху развитието на интелекта и независимото мислене и така допринася за изграждането на опитни специалисти с предприемачески дух, които да бъдат успешни лидери и отговорни граждани. В университета учат около 10 000 студенти, високо мотивирани и ентусиазирани да се реализират в избраната област. Учебните планове на предлаганите специалности непрекъснато се актуализират в отговор на потребностите на обществото, осигурявайки необходимите за успешна кариера знания и умения. Уебсайт: mruni.eu


FormAzione Co&So Network, Италия
FormAzione Co&So Network е консорциум от десет социални кооператива, разположени в италианската провинция Флоренция. Занимава се с обществените поръчки за провинцията или общината и от тяхно име осъществява редица социални услуги (напр. устройване на работа, обучение на хора със специални нужди, интегриране на мигранти в обществото). FormAzione Co&So Network има 10 служители, но броят на хората от асоциирани кооперативи, с които работи, е около 3000. Консорциумът също така е акредитиран в италианския регион Тоскана за създаването на програми за квалификация, като се фокусира предимно върху хората в неравностойно положение като бежанците и търсещите закрила. FormAzione Co&So Network работи като координатор и партньор по финансирани от Европейския съюз проекти от 2004 г., сред които Erasmus+, AMIF, LLP, EIF и Daphne. Консорциумът е сертифициран по стандарта за управление на качеството UNI EN ISO 9001:2008. Уебсайт: formazionenet.eu


Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България
Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е водеща образователна, научна и културна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната. Предоставя подготовка на студентите в петте основни области на висшето образование: естествени науки, точни науки, хуманитарни науки, социални науки и икономика. В него всяка година се обучават средно около 15 000 студенти, включително студенти от редица държави по програма Erasmus+ и други програми за студентска мобилност. 9-те факултета на университета предлагат широк спектър от програми в бакалавърско, магистърско и докторско ниво.
Центърът за езици и интеркултурна комуникация (осигуряващ от екипа свои сътрудници участниците от ПУ в проекта), е структура във Филологическия факултет на Пловдивския университет, създаден с цел да предоставя ефективно обучение по чужди езици и междукултурна комуникация. Високото качество на предлаганите услуги се основава на задълбочени изследвания и експертиза в сферата на езиците, културата и комуникацията. Уебсайт: uni-plovdiv.bg


Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Турция
Професионалното училище „Esenler“ е създадено през 2011 г. Има 80 преподаватели и 1800 учащи се. Натрупало е богат опит в професионалното обучение със специален фокус върху текстилната индустрия, информационните и комуникационните технологии, електрическото и електронното инженерство. С цел подобряване на професионалната подготовка училището работи с редица НПО, предоставящи възможност за стаж три дни в седмицата през последната година на обучението.
В Турция професионалното обучение продължава четири години. Първата година е подготвителна, след което обучаемите избират конкретна сфера на специализация. В училището функционира кариерен център, предоставящ необходимите професионални консултации. Уебсайт: esenlermtal.meb.k12.tr


die Berater, Австрия
„dieBerater“ Unternehmensberatungs GmbH се фокусира върху професионалната подготовка на възрастни и развитието на човешките ресурси. Създадена през 1988 г., днес компанията има над 30 офиса в Австрия, в които работят повече от 350 служители.die Berater® предлага образователни програми за развитие на служителите, в които се обучават над 20 000 участници годишно. Така компанията се включва в групата на най-големите частни образователни институции в Австрия. Носител е на държавна награда за обучение на възрастни (Österreichischer Staatspreis für Erwachsenenbildung). Предлаганите от die Berater® услуги са насочени както към частния сектор (индивиди, национални и интернационални компании и организации от всякакъв размер и всички области), така и към държавния сектор, в това число Австрийската агенция по заетостта (AMS).С отдела си bridges to еurope компанията е участвала в над 120 проекта, финансирани от Европейския съюз – като координатор, партньор и оценител. В резултат от работата по тези проекти е създадена устойчива европейска партньорска мрежа от 500 организации. На базата на този широкообхватен опит в различни финансиращи програми на ЕС bridges to еurope предлага на клиентите си консултиране по ключови аспекти за създаването на успешни европейски проекти.
Отделът за нови медии на die Berater® разработва модерни образователни продукти, предлага индивидуализирано електронно обучение и решения за мобилно обучение.

Уебсайт: dieberater.com, bridgestoeurope.com