Institute of Technology Tralee (IE)
ITT jest liderem w edukacji od samego momentu powstania. Instytut cieszy się renomą jednego z najlepszych centrum w zakresie nauczania, uczenia się i badań, oferując szereg kursów w pełnym i niepełnym wymiarze godzin na poziomach: podstawowym (foundation level), certyfikowanym, stopnia naukowego, studiów podyplomowych i doktoranckim. Ulepszanie programów nauczania w Instytucie prowadzone jest w ramach światowej klasy badań naukowych. Mieszczący się na dwóch kampusach, oba z łatwym dostępem do centrum miasta, Instytut ma zasłużoną opinię przyjaznej i odnoszącej sukces placówki. Dzięki wspólnocie ponad 3500 studentów i ponad 250 pracowników akademickich, z różnych części świata, studenci z UE i zagranicy będą tu mile powitani. Położony obok parku technologicznego Kerry, Instytut nawiązał bliskie kontakty z firmami tam zlokalizowanymi. Nasz wielomilionowy Euro Masterplan już został zauważony w dziedzinach sportu, nauczania oraz badań.

Odwiedź naszą stronę: ittralee.ie


Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (DE)
The Saxon University of Applied Police Sciences (PolFH) odpowiada za szkolenie funkcjonariuszy policji w landzie Saksonia. Położona w najbardziej na wschód wysuniętej części Republiki Federalnej Niemiec, Saksonia musi walczyć z problemami przestępczości transgranicznej i tranzytowej, wymagającej ścisłej współpracy z sąsiadującymi siłami policyjnymi, wysokiego stopnia wrażliwości w sytuacjach międzykulturowych i umiejętności językowych.PolFH jest jedynym ośrodkiem szkoleniowym dla personelu policji w tym regionie, oferującym międzykulturowe oraz językowe programy nauczania, z naciskiem na język angielski, ale także oferuje kursy języka czeskiego, polskiego i rosyjskiego. Absolwenci pracują w dowództwie różnych saksońskich jednostek policji, zarówno w oddziałach mundurowych, jak i patrolach cywilnych.

Odwiedź naszą stronę: polizei.sachsen.de


Danmar Computers LLC (PL)
Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych, oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie, a także e-learning oraz inne rozwiązania z zakresu ICT dostosowane do oczekiwań klienta. Danmar specjalizuje się w szkoleniach, tworzeniu programów, projektowaniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, kampaniach internetowych, a także ścieżkach e-learningowych. Pracownicy firmy potrafią stworzyć każdą aplikację mobilną z wykorzystaniem dostępnych technologii oraz serwerów, w tym usługi w chmurze. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą systemu do zarządzania projektami – AdminProject (adminproject.eu), który obecnie jest jedynym tego typu narzędziem do zarządzania projektami europejskimi.
Poza obszarem IT, Danmar posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji edukacyjnych projektów unijnych, w tym w ramach programów: Progress, Transfer of Innovation, Erasmus, Leonardo da Vinci oraz Grundtvig Partnerships.
Firma Danmar Computers głównie działa w obszarze IT, tworząc narzędzia na cele projektowe (kwestionariusze online, interaktywne szkolenia, aplikacje mobilne, czy kampania upowszechniające w Internecie).

Odwiedź naszą stronę: danmar-computers.com.pl


assist GmbH (DE)
assist International HR to średniej wielkości organizacja zajmująca się Human Resource Development z siedzibą w Niemczech (2 biura, główna siedziba w Paderborn i Monachium) i Anglii (1 biuro w Coventry). Firma ta została założona w 1992 roku, jako dostawca usług edukacyjnych, szkoleń, doradztwa i coachingu w zakresie międzynarodowego rozwoju zasobów ludzkich i szkoleń międzykulturowych.
assist International HR posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zasobach ludzkich na poziomie międzynarodowym oraz w szkoleniach międzykulturowych w sektorze non-profit i służby cywilnej, także z siłami zbrojnymi. Organizacja ta kładzie duży nacisk na nauczanie mieszane (e-learning, webinaria, e-tutoriale i kontakt bezpośredni), aktywnie pomaga pracownikom i liderom w rozwijaniu kariery w organizacjach międzynarodowych i zapewnia szeroki zakres szkoleń z zakresu tematyki międzykulturowej, w tym międzykulturowe przywództwo i negocjacje międzykulturowe.

Odwiedź naszą stronę: international-hr.de


Mycolas Romeris University (LT)
Uniwersytet jest jedną z największych uczelni na Litwie, gdzie prawo, psychologia, administracja publiczna, politologia, ekonomia oraz pedagogika są głównym obszarami działalności na poziomach akademickim i badawczym.
MRU, instytucja publiczna, to międzynarodowy uniwersytet zlokalizowany w północnej Europie. Każdego roku Uniwersytet przyjmuje dużą liczbę kreatywnych i utalentowanych młodych ludzi. Otwarty na zmiany, promujący intelektualnie stymulujące studia i skoncentrowany na konsekwentnych działaniach badawczych, MRU przyczynia się do rozwoju dobrze ukształtowanej osobowości: dojrzałego, przedsiębiorczego i niezależnego przyszłego lidera oraz odpowiedzialnego obywatela. Uniwersytet ma prawie 10 000 studentów, którzy wyróżniają się wysoką motywacją i entuzjazmem w wybranej przez siebie dziedzinie studiów. Programy studiów są stale aktualizowane, aby odpowiadały potrzebom społeczeństwa i zapewniały młodym ludziom wiedzę oraz umiejętności konieczne do udanej kariery.

Odwiedź naszą stronę: mruni.eu


FormAzione Co&So Network (IT)
FormAzione Co&So Network (FCN) to konsorcjum dziesięciu spółdzielni socjalnych zlokalizowane we włoskiej prowincji Florencja. FCN działa w oparciu o zamówienia publiczne instytucji takich jak gmina lub prowincja i zarządza różnorodnymi usługami społecznymi (np. zatrudnianiem, opieką nad osobami niepełnosprawnymi, wspieraniem działań integracyjnych skierowanych do migrantów) w ich imieniu. Personel FCN składa się z 10 pracowników, ale suma wszystkich osób pracujących we stowarzyszonych spółdzielniach wynosi około 3000. FCN jest również akredytowaną w regionie Toskanii agencją szkoleniową, która opracowuje programy szkoleniowe, szczególnie dla grup w niekorzystnej sytuacji, takich jak uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl.
FCN pracuje w dziedzinie projektów finansowanych z UE od 2004 roku, w szczególności w ramach programów Erasmus +, AMIF, LLP, EIF i Daphne, zarówno jako koordynator, jak i partner. FCN posiada certyfikat jakości UNI EN ISO 9001: 2008.

Odwiedź naszą stronę: formazionenet.eu


UNIVERSITY OF PLOVDIV PAISII HILENDARSKI (BG)
Uniwersytet „Paisii Hilendarski” jest wiodącym ośrodkiem naukowym, badawczym, naukowym i kulturalnym w mieście Płowdiw, największą
Instytucją szkolnictwa wyższego w południowej Bułgarii i drugą, co do wielkości bułgarską uczelnią. Instytut ten zapewnia szkolenia dla studentów w pięciu głównych obszarach szkolnictwa wyższego: nauk przyrodniczych, nauk formalnych, humanistycznych, społecznych oraz ekonomicznych. Średnio, każdego roku przyjmuje się ponad 15 000 studentów, w tym studentów z innych krajów w ramach programu Erasmus lub innego programu mobilności. 9 wydziałów Uniwersytetu oferuje szeroką gamę programów prowadzących do uzyskania dyplomu na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich.
Centrum Języków i Komunikacji Międzykulturowej (CLIC) (jego zespół współpracowników z Uniwersytetu w Płowdiw) to struktura w ramach Wydziału Języków i Literatury Uniwersytetu w Płowdiw powołana w celu promowania skutecznego uczenia się języków i komunikacji międzykulturowej. Centrum to zapewnia wysoką jakość usług szkoleniowych opartych na badaniach nad językiem, kulturą i komunikacją.

Odwiedź naszą stronę: uni-plovdiv.bg


Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (TR)
Szkoła zawodowa Esenler została założona w 2011, i posiada w swojej strukturze oddziały kształcenia zawodowego. W szkole pracuje 80 nauczycieli i uczy się 1800 uczniów. Szkoła posiada duże doświadczenie w kształceniu zawodowym i koncentruje się na branżach tekstylnej, ICT, elektrycznej i elektronicznej. Szkoła współpracuje zarówno z małymi jak I dużymi firmami z tych sektorów, jak również z NGO, w celu ulepszenia oferty edukacyjnej. Nasi uczniowie mają praktyki w tych firmach, trzy dni w tygodniu, w ostatnim roku szkolnym.
W Turcji kształcenie zawodowe trwa cztery lata. Pierwszy rok to okres wprowadzenia. Następnie uczniowie wybierają swoją specjalizację. Opieka nad uczniami obejmuje również doradztwo zawodowe.

Więcej informacji na naszej stronie: esenlermtal.meb.k12.tr


dieBerater (AT)
dieBerater Unternehmensberatungs GmbH (www.dieberater.com) działa w obszarze edukacji osób dorosłych, kształcenia zawodowego i rozwoju zawodowym. Założona w 1998, die Berater® obecnie zatrudnia 350 pracowników, w ponad 30 oddziałach, w całej Austrii.
Planując, organizując i prowadząc programy kształcenia i rozwoju zawodowego dla około 20000 uczestników, co roku, die Berater® jest obecnie jedną z największych prywatnych organizacji szkoleniowych w Austrii, i zostało nagrodzone nagrodą państwową w dziedzinie kształcenia zawodowego (Österreichischer Staatspreis für Erwachsenenbildung).
Usługi organizacji skierowane sa do osób prywatnych, firm krajowych i międzynarodowych, oraz organizacji każdej wielkości, działających we wszystkich sektorach, jak również sektora publicznego, wliczając w to Austriackie Służby Zatrudnienia (AMS).
dieBerater®, ze swoim oddziałem bridges to Europe była zaangażowana w ponad 120 projektów UE, zarówno jako koordynator, partner i ewaluator. W wyniku realizacji tych projektów, udało się stworzyć międzynarodową sieć ponad 500 organizacji. Ze względu na to doświadczenie wynikające z realizacji tak wielu projektów, bridges to еurope oferuje usługi konsultingowe w zakresie kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów UE.
Jednostka die Berater – New Media opracowuje rozwiązania edukacyjne, dostarcza indywidualne rozwiązania e-learning i m-learning, oraz tworzy wysokiej jakości treści szkoleniowe do kursów e-learning.

Więcej na naszej stronie: dieberater.com, bridgestoeurope.com